Consultancy

In elke automatiseringsomgeving zijn in principe alle ITIL, ASL en BISL beheerprocessen terug te vinden. Echter niet alle processen zijn even duidelijk aanwezig. Sommige zijn helder gedefinieerd, andere zijn bewust of onbewust nauwelijks onderkend. Focus op groei en vernieuwing van de systeem- en infrastructuur zijn hier vaak debet aan.

De budgetten voor automatiseringsafdelingen zijn eindig; er moeten keuzes gemaakt worden. Petrim helpt een organisatie hierbij. Welke beheerprocessen zijn voor verbetering vatbaar, welke kunnen bescheiden van opzet blijven?

De opdrachtgever krijgt gedetailleerde rapportage (IST), en een duidelijk advies (SOLL).

Wanneer besloten wordt de aanbevelingen op te volgen, zal een Plan van Aanpak opgesteld worden. Op dat moment wordt ook met de opdrachtgever overeengekomen of Petrim in het project acteert als adviseur / specialist, of als projectmanager het project leidt.

In beide gevallen is actieve participatie van de organisatie zelf een eerste vereiste. Verbeteringen in beheerprocessen kunnen alleen door een organisatie zelf gerealiseerd worden. Met de juiste ondersteuning worden de verbeterpunten voortvarend aangepakt, zodat de organisatie snel de verandering merkt.

Zo wordt de toegevoegde waarde van de ICT voor de organisatie gemaximaliseerd, binnen de grenzen van het haalbare.

Petrim


Roodwilligen 5
6903 TA Zevenaar

T. +31 6 57 33 83 84
E. info@petrim.nl